Klimat na sawannieNa sawannie jest gorąco w ciągu roku, ale występują dwie pory roku, pora sucha i pora deszczowa. Obfite opady deszczu występują w okresie kalendarzowej wiosny i lata, tj. w tych porach roku, kiedy słońce nad sawanną góruje wysoko, blisko zenitu. Wraz z nastaniem pory deszczowej następuje wspaniały rozwój roślin. Już po pierwszych deszczach sawanna zaczyna się zielenić. Wyrastają bardzo wysokie trawy, niekiedy wyższe od człowieka ( 2-3 m wysokości), drzewa pokrywają się liśćmi i kwiatami. W okresie kalendarzowej jesieni i zimy na sawannie jest również gorąco, lecz prawie w ogóle nie występują opady. Jest to, zatem pora sucha, w czasie, której sawanna przybiera kolor szary, ale i tak jest piękna.

Klimat wystepujący na sawannie to klimat podrównikowy.Charakteryzuje się on:

  1. temperatury przez cały rok wysokie- powyżej 25 stopni Celsjusza
  2. roczna suma opadów 250- 1000mm; pora sucha przypada na miesiące zimowe (listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień); pora deszczowa przypada na miesiące letnie (od maja do października)
  3. roczna amplituda temaperatur mała- kilka stopni

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License