Położenie sawanny w Afryce


- takim kolorem zanaczono na mapie obszar sawann 

 

Sawanna stanowi formację trawiastą występującą w strefie międzyzwrotnikowej rozciągającą się między lasami równikowymi i półpustyniami. Na szczególna uwagę zasługuje sawanna afrykańska, ponieważ porasta ona aż jedną trzecią kontynentu, zwłaszcza dorzecze Nigru, Kongo oraz Górnego Nilu.

Ikona obiektu Zastanów się

Analizując mapę krajobrazową Afryki odpowiedz na pytania:

Jakie jest położenie sawanny w Afryce w odniesieniu do równika?

Z jakimi strefami krajobrazowymi graniczy sawanna?

Czy na Madagaskarze (wyspa u wschodnich wybrzeży Afryki) występuje sawanna?

 

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License